Синтèз —

Метод на изследване, който свързва отделните елементи в едно цяло и по
този начин изучава същността на явленията.


Synthesis ( σύνθεσις ) —

Refers to a combination of two or more entities that together form something new.